Ho’oponopono

“We zijn volledig verantwoordelijk voor de werkelijkheid die ons omringt. Niet enkel voor ons eigen leven, maar ook voor wat er in onze directe omgeving en zelfs in de hele wereld gebeurt. En als je werkt aan jezelf, dan verander je de wereld.”

Toen ik deze uitspraak ooit las, werd ik eigenlijk een beetje boos, maar ik was vooral verontwaardigd.

Nou, daar ben ik mooi klaar mee, dacht ik. Weten Julie daarboven wel hoe druk ik het al heb………hahaha…??? Ik moet niet alleen verantwoordelijkheid nemen nu voor mijn eigen problemen, maar ook nog voor mijn omgeving en zelfs de hele wereld!
Het heeft mij heel wat jaren gekost voordat ik het werkelijk begreep. Verantwoordelijkheid nemen!

Als je het begrijpt is het volkomen logisch, alles werkt door…. Het heeft alles te maken met de wet van oorzaak en gevolg. Dit betekent dat alles wat we doen, de actie, een oorzaak vormt, die op een later tijdstip een gevolg heeft. En het heeft te maken met het omarmen van de werkelijkheid. Het is essentieel dat je het leven met alles wat het jou brengt volledig kan omarmen. De uiterlijke verschijning van jouw leven is een innerlijke weerspiegeling van jezelf! Door de werkelijkheid te accepteren en te omarmen komt er ruimte voor verandering en genezing.

Een Ho’oponopono ritueel kan je hierbij meer dan ondersteunen en verder helpen!
Ikzelf ben opgeleid in deze sjamanistische methode uit Hawaii door een leerling van Morrnah Nalamaku Simeona.

In mijn praktijk maak ik gebruik van het Ho’oponopono ritueel, het vergevings- en genezingsritueel. Samen met jou, doorloop ik de twaalf stappen van het Ho’oponopono proces.

In meditatie, ademhaling, in gebed, met pen en papier en in gesprek op weg naar heling, heel zijn.

Tevens krijg je van mij handvatten mee om thuis mee verder te gaan!

Toepassingen Ho’oponopono:

• Verbindingen doorsnijden; onevenwichtige, disharmonieuze, negatieve situaties en gemoedsstemmingen transmuteren.
• Evenwicht bereiken; geestelijke vrede in zichzelf, met anderen, de natuur en de Kosmos.
• Genezingen bewerkstelligen; spiritueel, mentaal, emotioneel, lichamelijk en materieel.
• Bevrijden van negatieve vibraties; bevrijden van aardgebonden geesten van personen,     plaatsen, situaties en voorwerpen.
• Reïncarnatie; helpen om personen van ongelukkige, negatieve ervaringen uit vorige levens te bevrijden en het oplossen en verwijderen van trauma uit de geheugenbank.

 

Morrnah Nalamaku Simeona Kahuna Lapa’au (Hawaiiaanse genezeres) 1913-1992

Morrnah Nalamaku Simeona creëerde het vernieuwde Ho’oponopono proces, de Hawaiiaanse methode voor het herstellen van fouten, misdragingen, vergissingen, verdriet, pijn, etc. Als de ontwerper van deze nieuwe methode heeft ze over de hele wereld lezingen en seminars gegeven, waaronder aan medische faculteiten, universiteiten, de UNESCO en de Verenigde Naties. In 1983 werd Morrnah als erkende kahuna la’au lapa’au (genezeres) door de Hawaiiaanse regering en de Hongwanji Mission van Honululu voor haar sublieme werk en kennis van de oude Hawaiaanse cultuur geëerd met de benoeming tot ‘Living HawaiianTreasure’. Andere hoge eerbetuigingen voor haar bijdrage aan de samenleving ontving ze ondermeer van de United States Jaycees Foundation en het International Register of Profiles in Cambridge, Engeland.

In 1989 en 1990 was Morrnah op uitnodiging van Keola Gerda van der Linden in Amsterdam. Bij deze gelegenheden hebben velen kennis gemaakt met deze bijzondere vrouw en haar Ho’oponopono.

Ook al was ze klein van stuk, uiterst bescheiden en sprak ze met een zachte stem, Morrnah was duidelijk een vrouw met een missie. Zij bracht de mensheid een methode die het mogelijk maakt dat iedereen zijn eigen verlosser kan zijn en in direct kontakt kan komen met zijn innerlijke goddelijke schepper. Met haar Ho’oponopono reikte zij de hulpmiddelen aan die niet alleen mensen, maar ook andere schepselen naar hun oorspronkelijke natuurlijke staat terugbrengen.

Morrnah werd op 19 mei 1913 geboren in Honolulu op het Hawaiiaanse eiland Oahu en groeide op in een perfekte omgeving om zich op haar missie voor te bereiden. Ze was de dochter van Lilia en Kimokea Simeona. Haar moeder Lilia was een Makaula (profetes) en traditionele Kahuna La’au Kahea (genezeres die door woorden genezing brengt, o.a. van gebroken en verbrijzelde botten). Deze kennis en geneeskunst die sinds mensenheugenis van generatie op generatie binnen de familie werd overgedragen leerde Morrnah van haar moeder. Van haar vader Kimokea leerde ze oceanografie en astronomie. Als jong kind werd ze opgeleid en geïnspireerd door God en het pantheon van Hawaiiaanse goden die ze Gods helpers noemt. Ondermeer de goden Kane, Lono, Kanaloa, Ku en de godin Hina waren haar helpers bij La’au Kahea. Ook werkte ze samen met de scheppergodin Pele, het vrouwelijke oervuur, die op Hawai’i verblijft in de vulkaan Halema’uma’u. Door de jaren heen verdiepte zij het kontakt met deze natuurkrachten. Nogmaals, deze natuurwezens zijn de helpers van de goddelijke schepper. Een begrip dat voor Hawaiianen heel vanzelfsprekend is omdat zij de goddelijke schepper, de schepping en de daarin aanwezige natuurkrachten als één geheel ervaren.

Op driejarige leeftijd genas Morrnah haar eerste patient, haar eigen hond die overreden was. Ze volgde daarbij precies de instructies van Gods helpers. Sindsdien ontwikkelde ze zich steeds verder en leerde ze de kracht van gedachten en hoe ze op afstand genezingen kon doen.

Als jonge vrouw leidde Morrnah een onopvallend leven. Ze werkte als lerares voor mensen met een handicap, was chauffeur en instructeur voor het Rode Kruis en had haar eigen wellness centra in het Royal Hawaiian en Kahala Hilton hotel waar ze haar klanten behandelde met Lomilomi massage.

Morrnah’s grootste verdienste is het vernieuwen en vereenvoudigen van het traditionele vergevings- en genezingsproces Ho’oponopono in een voor iedereen toepasbare methode. Daarbij integreerde zij de kennis van de innerlijke drie-eenheid: Aumaka of hoger bewustzijn, Uhane of rationeel bewustzijn en Unihipili of onderbewustzijn die zij de innerlijke familie noemt. Ho’oponopono herstelt de harmonie tussen de drie bewustzijnsniveaus waardoor een directe samenwerking ontstaat met de innerlijke goddelijke schepper.

In 1980 verliet Morrnah Hawaii om haar kennis en Ho’oponopono te delen met de rest van de wereld. Onvermoeibaar reisde ze jaren achtereen door Azië, de Verenigde Staten en Europa om haar Ho’oponopono te onderwijzen en leed weg te nemen. Niet alleen menselijk leed maar ook gebieden zoals de slagvelden uit de 1ste en 2de wereldoorlog. Zij was overtuigd van de wet van oorzaak en gevolg. Morrnah’s Ho’oponopono is bijzonder omdat de oorzaak transmuteert, zonder dat dit eerst geanalyseerd hoeft te worden, waardoor het gevolg oplost of verdwijnt.
Haar laatse rondreis met voordrachten en seminars in Europa, rondde ze af met een bezoek aan Egypte en het St. Katharinaklooster aan de voet van de Mosesberg in de Sinai woestijn, eindigend in en rond Jeruzalem.

Voor ze weer terugkeerde naar Hawai’i, bracht ze een bezoek aan het regeringsgebouw in Washington. Ze had 25.000 USD ingezameld voor de restauratie van het oorspronkelijke gipsmodel van De Vrouwe van Vrijheid, het bronzen beeld dat bovenop de koepel van het capitool staat. De Vrouwe van Vrijheid vertegenwoordigt het collectieve onderbewustzijn van de Verenigde Staten. Het bijna 6 meter hoge gerestaureerde beeld staat nu in het bezoekerscentrum van het regeringsgebouw. Zoals senator Akaka, de afgevaardigde van Hawaii, opmerkte: “Ter herinnering aan Morrnah Nalamaku Simeona.”

Op 15 januari 1991 verliet ze Hawaii voor de laatste keer om te gaan wonen in het Duitse plaatsje Kirchheim bij haar vrienden Yvette Mauri en Michael Micklei met wie zij de organisatie Pacifica Seminars had opgericht. Zij reden met Morrnah tijdens haar laatste levensjaar zo’n 50.000 kilometer kriskras door Duitsland. Regen noch sneeuw kon haar belemmeren om gebieden, huizen, straten, rivieren en bergen te reinigen van oude pijnlijke en traumatische herinneringen. Op 11 februari 1992 overleed Morrnah vredig in het huis van haar Pacifica Seminars vrienden.

Bronnen: http://www.aloha-o-ka-i.org/ho-oponopono/morrnah-nalamaku-simeona Ke Ola. Viering ter ere van en ter nagedachtenis aan Morrnah Nalamaku Simeona. Honolulu, 5 april 1992 Die Krönung des Bewusstseins. Ein Göttliche Handreichung durch ho’oponopono nach Morrnah Simeona. Michael Micklei. ISBN 978-3-942611-09-1 Congressional Record United States of America Vol. 138 No. 43